Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Kragujevac

Tribina – “Izazovi na putu ka samostalnom životu“

Povodom obeležavanja evropskog dana samostalnog života (5.maja), u Sportskom centru "ISKRA" organizovana je tribina.
Tribina – “Izazovi na putu ka samostalnom životu“

Povodom obeležavanja evropskog dana samostalnog života (5.maja), u Sportskom centru "ISKRA" organizovana je tribina.
Tribina – “Izazovi na putu ka samostalnom životu“

Proglašavajući 2014. godine 5. maj svojim danom, Evropska mreža za samostalni život, želela je da skrene pažnju šire javnosti na potrebu dosledne primene člana 19. međunarodne Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, posebno po pitanju samostalnog života i uklјučenosti u lokalnu zajednicu. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije kao jedan  od osnivača Evropske mreže za samostalni život, obeležava ravnopravno sa drugim evropskim zemlјama ovaj dan, zajedno sa članicama svoje mreže u 10 gradova širom Srbije, među kojima je i Kragujevac.

Ovogodišnja tema obeležavanja dana samostalnog života posvećena je pitanju učešća u političkom i javnom životu osoba sa invaliditetom. Član 29. Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, koju je Republika Srbija potpisala i ratifikovala, obavezuje da se osobama sa invaliditetom  garantuju politička prava i mogućnost da ih uživaju na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Osobama sa invaliditetom treba omogućiti da mogu efikasno i potpuno da učestvuju u političkom i javnom životu, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika, uključujući pravo i mogućnost da  glasaju i budu birane. U vezi sa tim država treba da obezbedi da procedure glasanja, sredstva i materijali budu prikladni, pristupačni i laki za razumevanje i korišćenje, kao i da se štititi pravo osoba sa invaliditetom da tajno glasaju na izborima i javnim referendumima bez zastrašivanja, da se kandiduju na izborima, da efikasno obavljaju dužnosti i sve javne funkcije na svim nivoima vlasti, omogućavajući korišćenje tehnologija za pomoć i novih tehnologija gde je to moguće. Osobama sa invaliditetom treba garantovati slobodno izražavanje volje  kao birača i u tom cilju, gde je to potrebno, na njihov zahtev, omogućiti da im osoba po njihovom izboru pruži pomoć prilikom glasanja.

Društvo i država treba aktivno da unapređuje  okruženje u kojem osobe sa invaliditetom mogu efikasno i potpuno da učestvuju u obavljanju javnih poslova bez diskriminacije i ravnopravno sa drugima, i podsticati njihovo učešće u javnim poslovima.

Republika Srbija dosledno radi na unapređenju položaja i prava osoba sa invaliditetom, u skladu sa obavezama koje je preuzela ratifikacijom Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom, ali pred nama je još puno prepreka koje moramo ukloniti i preduslova koje moramo stvoriti da bi izgradili inkluzivno društvo koje svakom svom članu nudi jednake mogućnosti za ravnopravno uklјučivanje na jednakoj osnovi sa drugima. Samostalan život osoba sa invaliditetom zahteva obezbeđivanje pristupačnosti javnih objekata, stanovanja, javnog prevoza, javnih usluga, pristup informacijama, tehničkim pomagalima, različitim  vidovima socijalnih usluga  na lokalnom nivou.

Dokumenti

Lista vaŽnih dokumenata

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Ceo tekst...
Javni radovi NSZ 2018
Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Ceo tekst...
Primeni prvu pomoć – spasi život
Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".
Ceo tekst...


Zanimljivosti

Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Prema podacima iz studije evidentno je da su kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam već u drugoj godini primećena odstupanja u motorici, komunikacijskim veštinama i socijalnoj interakciji
Ceo tekst...
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Britanske dnevne novine "Dejli telegraf" pohvalile su Beč zbog ponude za korisnike kolica i proglasile ga jednim od najpristupačnijih gradova za osobe s invaliditetom.
Ceo tekst...
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Džoz 2 (Jouse 2) je napredni USB računarski miš koji osobama sa invaliditetom daje mogućnost korišćenja napredne računarske tehnologije.
Ceo tekst...


Sport i razonoda

Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
U okviru stonoteniske lige za osobe sa invaliditetom, u Kragujevcu je sedmi put zaredom organizovan Đurđevdanski turnir, u subotu 27.maja 2017.godine.
Ceo tekst...
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i  medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Utorak, 04. oktobar 2016.godineZa članove Kluba snage osoba sa invaliditetom “Aura“, koji su osvojili 16 medalja na nedavno održanom državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu u GPC Federaciji za osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave priredili su danas prijem u zgradi Gradske uprave.
Ceo tekst...
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
CSŽ OSI Kragujevac 20. septembra 2014. godine organizovao je celodnevni izlet za članove udruženja
Ceo tekst...