Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Kragujevac

Uključivanje osoba sa invaliditetom u Ciljeve održivog razvoja

Predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije dr Milena Stojanović, ispred Nacionalne organizacije OSI Srbije učestvovala je na obuci izgradnje kapaciteta organizacija OSI za aktivno učešće i praćenje ostvarivanja Cilјeva održivog razvoja, u okviru Agende za održivi razvoj 2030. Obuka je održana od 7-8. juna u Briselu, u organizaciji EDF (European Disability Forum ).
Uključivanje osoba sa invaliditetom u Ciljeve održivog razvoja

Predsednica Centra za samostalni život OSI Srbije dr Milena Stojanović, ispred Nacionalne organizacije OSI Srbije učestvovala je na obuci izgradnje kapaciteta organizacija OSI za aktivno učešće i praćenje ostvarivanja Cilјeva održivog razvoja, u okviru Agende za održivi razvoj 2030. Obuka je održana od 7-8. juna u Briselu, u organizaciji EDF (European Disability Forum ).
Uključivanje osoba sa invaliditetom u Ciljeve održivog razvoja

Dana 7. juna 2017.godine, u saradnji  Intergrupe Evropskog parlamenta u oblasti invalidnosti  i EDF , u Evropskom parlamentu održana je  Konferencija  posvećena temi - "Uklјučivanje osoba sa invaliditetom u sprovođenju Cilјeva održivog razvoja od strane Evropske unije". Konferencija je  okupila stručnjake i članove Evropskog parlamenta (MEP), koji su govorili  o svojoj ulozi u realizaciji Cilјeva održivog razvoja na   evropskom nivou. Takođe je bilo govora o vezi između Cilјeva održivog razvoja  i Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom (UN CRPD).

Septembra 2015. godine, Skupština UN usvojila je novi plan održivog razvoja, koji je podržalo  193 svetska lidera, obavezujući se da će raditi na iskorenjivanju  siromaštva, zaštiti  planete  i obezbeđivanju prosperiteta,  " ne ostavlјajući nikoga iza sebe". Agenda 2030. za održivi razvoj garantuje rad na 17 cilјeva održivog razvoja (SDGs) i 169 podcilјeva koji se žele postići u narednih 15 godina. Program naglašava značaj promovisanja univerzalnog poštovanja lјudskih prava i lјudskog dostojanstva, vladavine prava, pravde, jednakosti i nediskriminacije. On podržava održivi razvoj na svim nivoima integracijom ekonomske, socijalne i ekološke dimenzije na sveobuhvatni način. Program je izgrađen na vodećim principima Povelјe Ujedinjenih nacija (UN) i međunarodnog prava, Univerzalnoj deklaracija o lјudskim pravima i međunarodnim ugovorima o lјudskim pravima, kao što je Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (CRPD). Od 1. januara 2016. godine, zvanično se krenulo u ostvarivanje 17 cilјeva održivog razvoja (SDGs ). Iako cilјevi održivog razvoja imaju neobavezujuću prirodu, oni simbolizuju jedinstvenu priliku da se  obezbedi dostojanstveni život  za sve.

Neke od  preporuka sa održane konferencije predlažu:

  • EU mora izvršiti  pritisak  na države članice za implementaciju 2030 Agende i da se uklјuče osobe sa invaliditetom u razvojnim planovima
  • Osobe sa invaliditetom moraju biti uklјučene  u "akciji EU za održivost" (tekst koji se priprema od strane EP Komiteta
  • Veza između SDGs i UNCRPD  mora biti prevedena kroz  smernice za kreatore politike
  • Novi Evropski konsenzus o razvoju,  mora biti implementiran

U četvrtak, 8. jun 2017.godine, u kancelariji EDF (European Disability Forum ), održan je celodnevni  trening - "Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u realizaciji Cilјeva održivog razvoja na evropskom nivou" (“Leaving No One Behind: The role of DPOs in realising the SDGs at a European level”).

Cilјevi obuke obuhvatili su: povećanje razumevanja i sticanje znanja o SDGs, razumevanje kako Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom (UN CRPD) treba da posluži kao vodeći okvir za sprovođenje i praćenje SDGs, identifikacija praktične strategije za zagovaranje  značajnog učešće osoba sa invaliditetom  u realizaciji SDGs na nacionalnom nivou.

Obuci je prisustvovalo 30 predstavnika iz više evropskih zemalјa članica EU, predstavnici  organizacija OSI iz Crne Gore, Srbije, Kosova, članovi Afričkog Disabiliti Foruma (iz Nigerije, Etiopije, Kenije, Togoa).

Dokumenti

Lista vaŽnih dokumenata

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Ceo tekst...
Javni radovi NSZ 2018
Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Ceo tekst...
Primeni prvu pomoć – spasi život
Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".
Ceo tekst...


Zanimljivosti

Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Prema podacima iz studije evidentno je da su kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam već u drugoj godini primećena odstupanja u motorici, komunikacijskim veštinama i socijalnoj interakciji
Ceo tekst...
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Britanske dnevne novine "Dejli telegraf" pohvalile su Beč zbog ponude za korisnike kolica i proglasile ga jednim od najpristupačnijih gradova za osobe s invaliditetom.
Ceo tekst...
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Džoz 2 (Jouse 2) je napredni USB računarski miš koji osobama sa invaliditetom daje mogućnost korišćenja napredne računarske tehnologije.
Ceo tekst...


Sport i razonoda

Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
U okviru stonoteniske lige za osobe sa invaliditetom, u Kragujevcu je sedmi put zaredom organizovan Đurđevdanski turnir, u subotu 27.maja 2017.godine.
Ceo tekst...
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i  medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Utorak, 04. oktobar 2016.godineZa članove Kluba snage osoba sa invaliditetom “Aura“, koji su osvojili 16 medalja na nedavno održanom državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu u GPC Federaciji za osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave priredili su danas prijem u zgradi Gradske uprave.
Ceo tekst...
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
CSŽ OSI Kragujevac 20. septembra 2014. godine organizovao je celodnevni izlet za članove udruženja
Ceo tekst...