Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Kragujevac

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019

Na osnovu  člana 53,  Pravilnika o bližim uslovima, postupku i načinu ostvarivanјa prava na materijalnu podršku i korišćenјe usluga u oblasti socijalne zaštite

 ( Službeni list Grada Kragujevca, Godina XXIX Broj 1, od 18.01.2019. godine), usluga personalne asistencije dostupna je osobama koje zadovoljavaju sledeće kriterijume:

1) punoletnim osobama sa invaliditetom (odnosno starijim od 18 godina),

2) osobama sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, pri čemu, shodno članu 15. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite:

- I stepen podrške - znači da osoba sa invaliditetom nije sposobna da se samostalno brine o sebi i uklјuči u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega joj je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana fizička pomoć drugog lica,

- II stepen podrške - znači da osoba sa invaliditetom može da brine o sebi i da se uklјuči u aktivnosti dnevnog života u zajednici ali uz podršku i fizičko prisustvo i pomoć drugog lica,

3) osobama koja ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć (shodno Zakonu o socijalnoj zaštiti, član 94),

4) imaju sposobnosti za samostalno donošenje odluka, odnosno potencijal za usvajanje i primenjivanje u praksi modela samostalnog života i upravlјanja uslugom,

5) radno su angažovane ili aktivno uklјučene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, odnosno uklјučene su u redovni ili individualni obrazovni program.

Osoba koje ima pravo na uslugu personalne asistencije mora istovremeno ispuniti svih pet navedenih uslova.

Dodatni kriterijum može biti i procena o porodičnoj situaciji. U slučaju istog broja bodova kod korisnika, prvenstvo će se dati osobama sa invaliditetom koje žive same ili u sopstvenoj ili široj porodici čiji članovi nisu više u mogućnosti da im pomognu u aktivnostima svakodnevnog života (stari roditelјi i/ili partneri, zaposleni roditelјi i/ili partneri i sl.).

Postupak za priznavanje prava i korišćenje usluge personalne asistencije na osnovu podnetog zahteva korisnika sprovodi Centar za socijalni rad “Solidarnost” u Kragujevcu (ul.Svetozara Markovića 43).

Uz Zahtev za korišćenje usluge personalne asistencije Centru za socijalni rad podnosi se sledeća dokumetacija:

- kopija lične karte,

- kopija rešenja o ostvarivanju prava na uvećani dodatak za pomoć i negu  drugog lica,

- potvrdu odgovarajuće organizacije o radnom ili društvenom angažovanju,

- stručni nalaz stručnog radnika/psihologa odgovarajuće institucije o sposobnosti samostalnog donošenja odluke i upravljanja uslugom.

 

Korisnici usluge personalne asistencije učestvuju u troškovima usluge u skladu sa utvrđenaom regresnom  skalom od strane Gradskog veća.

Molimo sve zainteresovane potencijalne korisnike da se odmah po podnošenju prijave
Centru za socijalni rad „Solidarnost“ Kragujevac, prijave i Centru za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac (ul.Prvoslava Stojanovića 8/8 lokal br.6, Kragujevac, kontakt telefon 066 356 396) radi brže obrade zahteva u periodu od 11 – 14 časova svakog radnog dana.

Na osnovu potpisanog Ugovora usluga personalne asistencije  se obezbeđuje u periodu od  12 meseci, za maksimalno 8 korisnika u trajanju od najmanje 20, a najviše 40 sati nedeljno.

Dokumenti

Lista vaŽnih dokumenata

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Ceo tekst...
Javni radovi NSZ 2018
Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Ceo tekst...
Primeni prvu pomoć – spasi život
Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".
Ceo tekst...


Zanimljivosti

Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Prema podacima iz studije evidentno je da su kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam već u drugoj godini primećena odstupanja u motorici, komunikacijskim veštinama i socijalnoj interakciji
Ceo tekst...
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Britanske dnevne novine "Dejli telegraf" pohvalile su Beč zbog ponude za korisnike kolica i proglasile ga jednim od najpristupačnijih gradova za osobe s invaliditetom.
Ceo tekst...
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Džoz 2 (Jouse 2) je napredni USB računarski miš koji osobama sa invaliditetom daje mogućnost korišćenja napredne računarske tehnologije.
Ceo tekst...


Sport i razonoda

Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
U okviru stonoteniske lige za osobe sa invaliditetom, u Kragujevcu je sedmi put zaredom organizovan Đurđevdanski turnir, u subotu 27.maja 2017.godine.
Ceo tekst...
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i  medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Utorak, 04. oktobar 2016.godineZa članove Kluba snage osoba sa invaliditetom “Aura“, koji su osvojili 16 medalja na nedavno održanom državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu u GPC Federaciji za osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave priredili su danas prijem u zgradi Gradske uprave.
Ceo tekst...
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
CSŽ OSI Kragujevac 20. septembra 2014. godine organizovao je celodnevni izlet za članove udruženja
Ceo tekst...