Centar za samostalni zivot osoba sa invaliditetom Kragujevac

Javni radovi NSZ 2019

   

Od 01. juna 2019 Centar za samostalni život sprovodi Javne radove na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom
Javni radovi NSZ 2019

„BIRAM SVOJU ŠANSU - RAZVOJEM UMETNIČKIH VEŠTINA DO SVETA RADA“

Uključivanje  nezaposlenih osoba sa invaliditetom, kroz zapošljavanje i samozapošljavanje je polazna osnova za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje njihovog položaja. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac će kroz Javni rad  povećati zaposlenost osoba sa invaliditetom, unaprediti i ojačati njihov društveni i ekonomski status u gradu Kragujevcu. Kroz kontinuiranu i stručnu podršku omogućićemo nezaposlenim osobama sa invaliditetom da se razvijaju u skladu sa svojim sposobnostima, da izgrade samopouzdanje i budu samostalni.

Javni rad će povećati integraciju osoba sa invaliditetom,  umanjiti finansijsku zavisnost i doprineti poboljšanju kvaliteta života  osoba sa invaliditetom, čime će biti osnaženi njihovi unutrašnji kapaciteti, kao i kapaciteti organizacije.

Sprovođenje Javnog rada doprineće implementaciji aktivnosti i ciljeva LAPZ za 2019.godinu grada Kragujevca, kao i implementaciji aktivnosti i ciljeva Nacionalne strategije zapošljavanja 2011 - 2020, a koji se odnose na osobe sa invaliditetom.

SERVIS PERSONALNE ASISTENCIJE – MOJE PRAVO NA IZBOR

Javni rad se bazira na pružanju usluga personalne asistencije osobama sa težim stepenom invaliditeta, u cilju povećanja njihove socijalne uključenosti, kroz pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Sprovođenjem aktivnosti koje doprinose razvoju i proširivanju usluga  u zajednici, obezbediće se podrška socijalno isključenim osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama. Kroz organizovanje servisa pomoći i podrške, povećaće se nivo samostalnosti korisnika u zadovoljavanju osnovnih ličnih i socijalnih potreba i doprineće se smanjenju institucionalizacije, jer korisnici usluge ostaju živeti u svojim domovima.

Osobama sa invaliditetom se omogućava aktivno učešće u lokalnoj sredini i unapređenje kvaliteta života uopšte.

Obezbeđivanjem radnog angažovanja 3 nezaposlene osobe sa invaliditetom koje će pružati pomoć osobama sa invaliditetom, doprineće se smanjenju nezaposlenosti u lokalnoj sredini. Proširivanjem obuhvata korisnika uslugom personalne asistencije i obezbeđivanjem kontinuiteta u pružanju usluge doprineće se ostvarivanju postavljenih strateških i operativnih ciljeva na unapređivanju usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom na nivou grada Kragujevca.

Tekst pripremili Nikolina Prodanović i Srđan Šćekić.

Dokumenti

Lista vaŽnih dokumenata

Vesti

Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
 Izbor korisnika usluge personalne asistencije u 2019
Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac obaveštava zainteresovane potencijalne korisnike usluge personalne asistencije da je po osnovu potpisanog Ugovora o pružanju usluge personalne asistencije br.404-142/19-XII (od 19.aprila 2019.godine), izabran u sprovedenom postupku Javne nabavke broj 1.2.4/19 za pružaoca usluge personalne asistencije na teritoriji grada Kragujevca.
Ceo tekst...
Javni radovi NSZ 2018
Javni radovi NSZ 2018
U Centru za samostalni život OSI Kragujevac od 1.juna 2018.godine sprovode se javni radovi. Na javnim radovima angažovano je 6 osoba sa invaliditetom i 3 nezaposlene osobe sa evidencije NSZ – filijala Kragujevac.
Ceo tekst...
Primeni prvu pomoć – spasi život
Primeni prvu pomoć – spasi život
U saradnji Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Kragujevac i Edukativnog centra Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, organizuje se obuka "Primeni prvu pomoć – spasi život".
Ceo tekst...


Zanimljivosti

Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Studija: Autizam se može dijagnostikovati već u drugoj godini detetova života
Prema podacima iz studije evidentno je da su kod dece kojoj je kasnije dijagnostikovan autizam već u drugoj godini primećena odstupanja u motorici, komunikacijskim veštinama i socijalnoj interakciji
Ceo tekst...
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Beč - najpristupačniji grad u Evropi za osobe sa invaliditetom
Britanske dnevne novine "Dejli telegraf" pohvalile su Beč zbog ponude za korisnike kolica i proglasile ga jednim od najpristupačnijih gradova za osobe s invaliditetom.
Ceo tekst...
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Asistivna tehnologija: Upravljanje kompjuterom ustima, jezikom ili obrazima
Džoz 2 (Jouse 2) je napredni USB računarski miš koji osobama sa invaliditetom daje mogućnost korišćenja napredne računarske tehnologije.
Ceo tekst...


Sport i razonoda

Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
Stonoteniski turnir za osobe sa invaliditetom u Kragujevcu
U okviru stonoteniske lige za osobe sa invaliditetom, u Kragujevcu je sedmi put zaredom organizovan Đurđevdanski turnir, u subotu 27.maja 2017.godine.
Ceo tekst...
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Ekipa powerliftera predstavila rezultate i  medalje sa svetskog i državnog prvenstva Knjaževcu
Utorak, 04. oktobar 2016.godineZa članove Kluba snage osoba sa invaliditetom “Aura“, koji su osvojili 16 medalja na nedavno održanom državnom i svetskom prvenstvu u powerliftingu u GPC Federaciji za osobe sa invaliditetom, predstavnici lokalne samouprave priredili su danas prijem u zgradi Gradske uprave.
Ceo tekst...
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
Izlet članova Centra za samostalni život OSI Kragujevac
CSŽ OSI Kragujevac 20. septembra 2014. godine organizovao je celodnevni izlet za članove udruženja
Ceo tekst...